2013-09-25

Herren prövar mig

Akward moment när man råkar säga till de andra i sin terapigrupp för medberoende till alkoholister att man går i en till terapigrupp. För sitt alkoholberoende. Tystnaden som uppstår. Någon tar en klunk av sitt vatten. Blickarna man möts av./WERKIN' GIRL


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar